พิธีไหว้ครู และทำบุญวันครบรอบวันก่อนตั้งโรงเรียน

^